Kort biografi:

Frilansredaktör för radio och press.

Medlem av tidskriften Nya Argus' redaktion.

Anställd vid Finlands Rundradio 1974 - 2006

Ansvarat för Radioverkstaden; feature- och dokumentärprogram på svenska sedan verksamheten inleddes år 1980.

Ansvarat för recensioner av skönlitteratur( i programmet Jag läste häromdan) och lyrikprogrammet Den dansande björnen, m.m.

Hum. kand. 1968

Fil. kand. 1969 (romansk filologi, engelsk filologi, estetik och nyare litteratur), Helsingfors Universitet. Vidare studier vid Paris' Universitet (La Sorbonne) och Texas' Universitet i Dallas (UTD).

Pris:

Prix Italia 1988

Prix Italias 40-årsjubileumspris 1988

Svenska Rundradions pris för bästa radioprogram 1989

Prix Futura 1991

Prix Marulić 1999

Svenska Rundradions pris för bästa radioprogram 2002

Joan Harms' hederspris 2003

Prix Marulić 2004

Hugo Bergroth-priset 2004

Kourapriset, hedersomnämnande 2005

Finlands Svenska Författareförenings Stora Pris 2005

Kulturfondens pris 2006

Språk:

svenska, finska, franska, engelska, italienska, spanska, tyska, samt under arbete: grekiska


För att bekanta dig med ett urval av Barbro Holmbergs feature- och dokumentärprogram , gå till work sektionen.